Energia
na okrągło

W czerwcu 2022 roku zaprezentowaliśmy nowe założenia Zielonego Zwrotu TAURONA. Fundamentem nowej strategii są rezultaty osiągnięte w 2021 roku.

W drodze do zeroemisyjności

W 2025 roku planujemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80% całego miksu wytwórczego Grupy.
01
02

Podsumowanie
2021 roku

Pomimo wymagających warunków otoczenia rynkowego, sytuacja finansowa Grupy TAURON pozostała stabilna. Uzyskane przychody wyniosły ponad 25 mld zł i były wyższe o 23 proc. rok do roku, a osiągnięty wynik EBITDA przekroczył 4 mld zł. Na wypracowane wyniki finansowe znaczący wpływ miał wzrost wolumenów dystrybucji i produkcji energii elektrycznej. Sytuację Grupy TAURON poprawiały także przychody z rynku mocy, a także – co jest bardzo istotne – wzrost dochodowości segmentu OZE.

Podsumowanie
2021 roku

drugi cytat dla wyróżnienia

Wyniki

25
mld
Przychody ze sprzedaży
4,2
mld
wynik EBITDA
2,9
mld
wartość inwestycji
33,4
TWH
sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
50,97
TWH
dystrybuowanej energii elektrycznej
14,3
TWh
produkcji brutto energii elektrycznej

Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło

Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do NABE spowoduje w perspektywie 2030 roku skokowe ograniczenie emisyjności CO2 o 78 proc.

Największy strumień finansowy skierujemy na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając m.in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych.

Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do NABE spowoduje w perspektywie 2030 roku skokowe ograniczenie emisyjności CO2 o 78 proc.

Największy strumień finansowy skierujemy na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając m.in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych.

Segmenty działalności

Jesteśmy drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce,

5,7
mln
klientów

Jesteśmy największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce.

2 967
mln
EBITDA segmentu
za 2021 r.
5,8
mln
klientów

Jesteśmy istotnym producentem zielonej energii elektrycznej w Polsce.

1,41
TWH
Produkcji brutto energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i wodnych

Jesteśmy jednym z największych producentów energii elektrycznej w Polsce.

1 375
mln
EBITDA segmentu
za 2021 r
12,0
PJ
produkcji ciepła

Dysponujemy 29% zasobów energetycznego węgla kamiennego w Polsce.

5,1
mln Mg
Produkcja węgla handlowego
3
kopalnie węgla kamiennego

Wyniki wyszukiwania